User Tools

Site Tools


the_wa_against_sbothai

(Image: https://i.ytimg.com/vi/DT-ExN7a-0A/hqdefault.jpg)เนย์มาเล่าว่า sbothai ที่เขานิยมเข้าไปลุ้นมากที่สุดที่เว็บthsbo333.comเพราะโปรโมรชั่นดีสุดๆและข่าวที่ว่า อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ หลังรับตำแหน่งว่า งานเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการภายใน 3 sbothai เดือนคือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดความชัดเจน ด้วยการจัดงานแสดงสินค้าในทุกภูมิภาค ส่งเสริมธุรกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ขณะที่ยังมีเรื่องเร่งด่วน 4 ที่ต้องเร่งแก้ไข คือ 1.การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ตรวจสอบราคาสินค้าให้เป็นไปตามกลไกตลาด 2. ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ ยกระดับราคาสินค้า ผลักดันสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ทั้งข้าว และยางพารา รวมทั้งยังต้องหาตลาดใหม่ๆเพื่อบุกเข้าไปทำตลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของตลาดข้าวที่สูญเสียไป รวมทั้งจะเน้นส่งเสริมธุรกิจบริการให้มากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อัญมณี สินค้าไลฟ์สไตล์ สุขภาพและความงาม ส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้า ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้เพียงพอกับความต้องการ 3.เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าเกษตร ผลักดันการส่งออก sbothai ที่ต้องเชื่อมโยงภาคเอกชน เน้นการค้าชายแดน และ4.พัฒนาสินค้าในประเทศไทย ปรับกฎระเบียบภาครัฐ ผลักดันพรบ.แข่งขันทางการค้า ที่จะเสนอครม.ได้เร็วๆนี้ รวมทั้งจะมีการจัดตั้งห้องรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้า ด้านนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ต่อไปนี้กระทรวงพาณิชย์จะต้องทำงานร่วมกับหน่วงานอื่นๆให้มากขึ้น เพราะการเพิ่มมูลค่าทางการค้าจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้า ขณะที่ต้องให้ความสำคัญกับภาคบริการซึ่งต่อไปนี้จะมีบทบาทในเศรษฐกิจไทยมากขึ้น และมีการส่งเสริมเป็นรายอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยตั้งแต่สัปดาห์หน้าจะมีการหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก่อนจากนั้นก็จะมีการเรียกหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่ละสาขาต่อไป ทั้งนี้จำเป็นต้องสร้างความสมดุลของเศรษฐกิจภาย ในประเทศให้เข้มแข็ง เพราะเศรษฐกิจภายในยังอ่อนแอ การเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ อาจไม่ได้เห็นผลในระยะสั้น เพียง 7 วันเท่านั้น แต่ก็คาดว่าภายใน 3เดือน จะเริ่มเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งนี้การแบ่งงาน ภายในกระทรวงพาณิชย์นั้น นางอภิรดี จะดูแลกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และกรมเจรจาการค้า นายสุวิทย์ ดูแลกรมส่งเสริมการส่งออก กรมทรัพย์สินทางปัญหา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

the_wa_against_sbothai.txt · Last modified: 2019/06/29 09:50 by garfieldfenner9